ENAM 19 ARAP KAVMİNE YÖNELİK

 Kuran'ın Arap kavmine özel olduğunu anladıkları için,bunu örtbas etmeye çalışıyorlar.Ve Enam 19.ayete evrensel bir anlam vermeye çalışıyorlar.Sanki Enam 19 bütün dünyadaki herkesi uyar demiş gibi sahte bir algı oluşturmaya çalışıyorlar.Şimdi buna cevap vereceğiz.Ve Enam 19. ayetin ifadesinin sadece Arap kavmine yönelik olduğunu kanıtlayan ayetler;yazının son kısmında görülecek.
Bu Kuran kendisiyle sizi uyarmam içindir ve her bir kimseye(ve men-وَمَن) anlatayım diye(belaga-بَلَغَ)...Enam 19 KURAN
   Sadece Kureyş kabilesini yada sadece Mekkelileri değil,Arap kavminden her kime ulaşırsam onu uyarmam içindir diyor.Hüküm peygamberin kavmiyle sınırlı.
  Bu kuran senin için ve kavmin için bir öğüttür.Sen ve kavmin ondan sorumlu tutulacaksınız-Zuhruf 44 KURAN
   Bütün kavimler içindir demiyor.Bütün kavimler ondan sorumludur demiyor.Eğer Enam 19 ayeti evrensel olsaydı;o zaman Zuhruf 44 bu şekilde olmazdı.Kuran bütün kavimler içindir,bütün kavimler ondan sorumludur şeklinde olurdu.
   Enam 19 sizden her bir kimseyi uyarayım diyor.Sizden olmayanlarıda uyarayım demiyor.Burada siz dediği muhatablar kimdir?Bu grupta hangi insanlar var?
Yusuf 2.ayet hangi gruptaki insanlara sesleniyorsa bu ayette onlara sesleniyor.
Kuran'ı sizin anlamanız için Arapça indirdik-Yusuf 2 KURAN
Bu Kuran sizleri uyarmam için indirildi ve her bir kimseye(ve men-وَمَن) anlatayım diye(belaga-بَلَغَ)/hiç birinizi dışlamadan-Enam 19 KURAN
Ayette her bir kimse sözü belagat sözüyle birlikte kullanılmış.Bu sınırlama demektir.Yani belagat yapabildiğim kimseleri,dillerinde belagat yapabileceğim kimseleri uyarayım diyor.Belagat yapamayacağı yabancı dildeki yabancı kavimleri kastetmemiş oluyor.Çinlilere belagat yapamazdı.Belagat Maide 67.ayettede var.
  Ey resul sana indirileni anlat/belagat et(bellaga-بَلِّغْ).Eğer anlatmazsan/belagat etmezsen(belagte-بَلَّغْتَ),işte o zaman elçiliğini yerine getirmemiş olursun.Allah seni bu insanlardan korur.Ve bu kavim kafir olursa Allahın hidayetinden mahrum kalır-Maide 67 KURAN
  Ve İbrahim 4.ayetle birlikte düşünülmelidir bu tür ayetler:
Biz her peygamberi başka değil,sadece kendi kavminin diliyle kendi kavmi için göndeririz.Böylece onlara anlatabilmesini mümkün kılarız-İBRAHİM 4 KURAN
Ve Muhammed sadece Arap kavminin diliyle belagat yapabilmektedir.
 Ve onu emin bir ruh indirdi-Şuara 193 KURAN
  Uyarıcılardan olabilmen için-Şuara 194 KURAN
  Apaçık Arap lisanıyla-Şuara 195 KURAN(Bi lisânin arabiyyin mubîn)
  Demekki apaçık Arap lisanında inmese Arap kavmine uyarıcılık yapamayacaktı.O halde Japon kavmine uyarıcılık yapmak içinde apaçık Japonca inen bir kitap gerekiyor.Apaçık Japonca inen bir kitaba sahip olmadığı için Japon kavmine uyarıcılık yapamaz.
  Muhammed kavminin tamamına bildirimde bulunarak görevini tamamlamıştır zaten:
  Eğer yüz çevirirseniz; bilin ki ben, benimle gönderileni SİZE TEBLİĞ ettim.Rabbim dilerse SİZDEN BAŞKA BİR KAVMİ sizin yerinize getirir ve siz O’na bir zarar veremezsiniz-Hud 57 KURAN
  Ve Kuran açıkça Arap olanla Arap olmayan ayrımı yapıyor.Arap olmayanı öteki görüyor,yabancı görüyor.
  Kuran'ı ona bir insan öğretiyor dediklerini biliyoruz.Oysa o kimse ve onun dili Araba yabancıdır.Bu ise apaçık Arapça bir kitaptır-Nahl 103 KURAN
    Ve Enam 19'da bahsedilen her bir kimse;Arap kavminden olan her bir kimsedir:
 Bu kitap Mekke(ana kent) ve onun çevresinde kümelenmiş olan kimseleri uyarman içindir...Enam 92 KURAN
  Şehir halkı ve çevresinde yaşayanlar Arap olan kimselerdir(min el Arabi-مِّنَ الأَعْرَابِ) ve içlerinden bazıları münafıklık içindedir..Tevbe 101 KURAN
   ...Kitabın lisanı Arapça kılındıki o kimseleri uyarabilesin-Ahkaf 12 KURAN
   ...O kimseleri uyarman için lisanı Arapça olan bir kitaptır-Ahkaf 12 KURAN
 Demekki kitabın lisanı Arapça olmasa olmasa o kimseleri uyaramayacaktı.O halde o kimseler lisanı Arapça olan kimselerdir.Lisanı Arapça olmayanlar değildir.
O kimseleri uyar derken LİSANI ARAPÇA OLAN KİMSELERİN kastedildiği açıktır;
   Üstelik Ahkaf 12.ayet aşağıdaki gibide okunabilir.(Arapçada tek kalıplı okuma yoktur,çoklu okuma sistemi vardır)
Bundan önce bir rehber olarak Musanın kitabı var.Buda lisanı Arapça olan kimseleri uyarman için indirilmiş bir kitaptır-Ahkaf 12 KURAN
   Ve Kuran insanlar derken bir halkın insanlarını kasteder.Bir kavmin insanlarını kasteder.Bütün halkların insanlarını değil,bütün kavimlerin insanlarını değil.
   Ey insanlar! Siz Allah’a muhtaçsınız. Allah ise her bakımdan sınırsız zengin olandır.
Eğer dilerse, sizi giderir ve yeni bir halk getirir(halkın cedid-خَلْقٍ جَدِيدٍ)-Fatır 15,16 KURAN

   Ey insanlar!Allah dilerse sizi yok eder ve başkalarını getirir-Nisa 133 KURAN
   Dilerse sizi yok eder ve yerinize başka zürriyete sahip yeni bir kavim getirir-Enam 133 KURAN

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !